Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση xalia.com προσφέρει εμπειρία, προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των πελατών μας, μέσω ενός αποτελεσματικού μοντέλου online λειτουργίας.

Νομοθεσία

Όταν κάνετε κάποια αγορά από εμάς ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, μας εμπιστεύεστε τα δεδομένα σας. Η Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, και κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης xalia.com η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Επίσης η επιχείρηση

χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα με ειδική μέριμνα και πάντοτε σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, τον εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο και την ισχύουσα νομοθεσία.

Συλλογή, χρησιμοποίηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε ένα από τα σημεία πώλησης μας (π.χ. φυσικό κατάστημα, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας ή για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων καθώς και για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας.

Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρηση μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με εταιρίες που σκοπό έχουν να κάνουν ασφαλέστερη και πιο προσωποποιημένη την διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη (πχ google, facebook, instagram) εφόσον τηρούνται από τις παραπάνω εταιρίες όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και με φορείς δημοσίου συμφέροντος πχ δημόσιες αρχές (Εισαγγελία, Αστυνομία, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) βάση των κείμενων διατάξεων εφόσον της ζητηθεί.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα) και μέγεθος κλειδιού 2048 , για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Επίσης όλες οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς.

Τα Δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα: Πρόσβασης και ενημέρωσης

για το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς. Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή στο 2410231971.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 31619 οικ./15-03-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μπορείτε να δείτε Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας εδώ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O. - Data Protection Officer)

H επιχείρηση έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (D.P.O. - Data Protection Officer), το δικηγορικό γραφείο Λάρισας:

Δικηγορικό Γραφείο ΤΖΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ

Διεύθυνση: ΠΑΝΟΣ 14, 41222, ΛΑΡΙΣΑ

Τηλέφωνο: 2410531155

Κινητό Τηλέφωνο: 6944795574

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο ή καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ

Αλλαγές στην πολιτική

Οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτής της πολιτικής θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο μας. Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 30/09/2020.

 

Η παρούσα αποτελεί Δήλωση Συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Tous les matériels, sous une forme quelconque, sur ce site est protégé par copyright et par le grec et le droit international. Le matériel de ce Site peut être utilisé seulement pour un usage personnel. Rien sur ce Site et surtout les photos et les vidéos de nos produits ne peuvent pas être copiés, modifiés, publiés ou distribués de quelque manière que ce soit sans autorisation préalable de Doup.gr.

I accept cookies from this site.

xalia.com uses Cookies and other technologies so that our websites run reliably and safely, we can check their performance and provide you with relevant content and personalized advertising

To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.